Danmarks Fysik- og Kemilærerforening
Alt

Axel Nielsen – en pioner inden for udarbejdelse af bøger til fysik

Af Vibeke ReinhardtFK4 2017 4 6

I nogen tid har jeg på Steno Museet i Aarhus arbejdet med at registrere indkomne apparater fra skoler, gymnasier og andre institutioner. I den forbindelse er jeg truffet på gamle fysikbøger fra folkeskolen og har undret mig over, hvordan eleverne kunne læse og forstå den indviklede måde teksten var skrevet på. Særlig inden for elektricitetslæren var det galt, og forsøg var ikke altid en del af undervisningen.

Derfor blev jeg meget glad over at finde to fysikhæfter skrevet af Axel Nielsen – med sirlig skråskrift – og trykt på Gyldendals forlag i slutningen af 1940´erne/starten af 1950´erne.

 

Axel Nielsen skriver i forordet, at hæfteformen og teksten med skrevne bogstaver er foretrukket for atFK4 2017 4 5
skabe den ”nøjeste” forbindelse mellem illustrationer og tekst og for fuldt ud at udnytte pladsen.

Teksten og illustrationerne er så anderledes fra, hvad der ellers blev brugt i skolen. Eleverne blev bebyrdet med andre fysikbøger med omtale af ting, der var en del udenfor en normal elevs erfaringsverden. Der var mange sider uden illustrationer, og elevaktiviteter var der ikke meget af. Derfor er disse bøger noget helt særligt. Det er fysik, som virkelig var brugbar. Første hæfte omhandler: Ting fra boligen, varme og belysning i boligen, fra arbejdspladsen, fra legepladsen m.m.
FK4 2017 4 1
Mange af eleverne, skulle ud til manuelt arbejde, så det var godt at få forståelse for, hvordan man på en kommende arbejdsplads skulle håndtere en sæk, der skulle løftes op.
 
På legepladsen kunne eleverne også lære om fysiske love, der kunne gavne dem senere.
 

Axel Nielsen skriver i forordet, at han ønsker at give eleverne en forståelse for fysiske love ved i hvert afsnit i størst mulig udstrækning at anvende ting og forhold, der er eleverne bekendt. Desuden er det hans ønske, at der ikke kun skal være tale om, at læreren laver demonstrationsforsøg, men at han håber, eleverne også selv kommer til at udføre nogle øvelser.

FK4 2017 4 3
De første hæfter blev trykt på kvadreret papir, fordi det dengang var almindeligt, at elever brugte hæfter med illustrationer, der var nemme at eftertegne i fag som geografi, biologi, historie og bibelhistorie. Mange af disse hæfter var trykt på kvadreret papir, for så var det lettere at få størrelsesforholdene korrekte, når eleverne efter lærerens gennemgang skulle illustrere, det de lige havde fået fortalt.

Axel Nielsen var imod den type fysikundervisning, hvor læreren fik eleverne til at tegne, efter de havde set på et demonstrationsforsøg, eller hvor læreren kun havde tegnet forsøget på tavlen. Det han hånligt kaldte for ”kridtfysik”.  

FK4 2017 4 2
Det første oplag havde været trykt på kvadreret papir, men nu havde han valgt, at det nye oplag skulle trykkes på blankt papir. Men det gik ikke, og Axel Nielsen skriver i forordet til næste oplag:
 

” Mens første del er trykt uden kvadrater, har jeg denne gang – efter opfordringer fra mange sider – atter indført kvadreret papir, hvilket dog ikke betyder, at jeg har skiftet mening. Jeg vil fortsat gerne understrege, at tegningerne kun undtagelsesvis kan anvendes til eftertegning, og at hæfterne går stærkt imod al ”kridtfysik”.
I hæfte 2, nu igen på kvadreret papir, giver Axel Nielsen ”flinke elever” mulighed for at gå lidt videre og få en forståelse for radiobølger, elektricitetsforbrug og betaling, vejret og stoffers opbygning.
Her er fx en måde, at få elever til at tænke over lydens udbredelse i forhold til radiobølgers og foretage nogle udregninger. Den opmærksomme læser vil se, at der er en fejl i enheden for lydens hastighed.

 
FK4 2017 4 4
Mon elever nu om stunder reflekterer særlig meget over, hvordan det kan være, at en fjernsynsudsendelse, der ses samtidig på tv og på iPad ikke viser den sammen scenee, men at den på iPad´en er bagefter den på fjernsynet. Axel Nielsen forstod at gøre sine elever nysgerrige på fysiske forhold.
Axel Nielsens tydelige tekst og omhyggeligt tegnede illustrationer har været en stor inspirationskilde til mange senere fysikbogs forfattere, hvoraf nogen har skelet særdeles meget til disse to hæfter, som på deres udgivelsestidspunkt har været banebrydende.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Videre til værktøjslinje