Danmarks Fysik- og Kemilærerforening
Alt

Kan elevers produktion af animations-film understøtte deres faglige læring?

FK03 2018 5 1

Denne artikel demonstrerer, hvordan produktion af animationsfilm kan anvendes til at understøtte elevernes arbejde i fysik/kemi og natur/teknologi med at lære faglige begreber, og som et integreret element i undersøgelsesbaseret arbejde (IBSE).

Af Martin Krabbe Sillasen, VIA University College

 

Brugen af animationer i naturfagsundervisningen er ikke en ny ting. For mange år siden kunne man fx se udsendelser fra DR SkoleTV, som brugte animationer som et middel til at formidle faglige pointer. Siden er mulighederne med animationer vokset nærmest eksplosivt med fremkomsten af internettet, YouTube og mere naturvidenskabelige hjemmesider som fx NASA, ESA og mere lokalt Eksperimentariet og Energimuseet. Der er flere fordele ved at bruge animationer i undervisningen:

1.    De kan bruges til at forklare faglige pointer, hvor man blander det visuelle udtryk med forklaringer.

2.    De kan illustrere naturfaglige processer eller modeller, som ellers er usynlige for eleven.
 
Med computeren eller tablets som værktøj er det muligt at lade elever selv producere animationer FK03 2018 5 4
som en del af læringsprocessen. Fordelen ved at lade eleverne selv producere animationsfilm er, at det både kan virke engagerende og giver eleverne mulighed for sprogligt at bearbejde faglig teori og træne deres modellerings- og kommunikationskompetencer. Ikke mindst for elever, som måske har svært ved skriftlige rapporter, kan det være en fordel at bruge animationer som en produktform. Men der er også ulemper. Eleverne skal træne brugen af animationer som et formidlingsværktøj, og hvis de først skal til at lære det i slutningen af mellemtrinnet eller i overbygningen, kan man som lærer godt opleve, at der kommer til at gå uforholdsmæssigt meget tid med det. Derfor vil det være godt at starte tidligt med at bruge animationer i undervisningen, og gennem hele skoletiden løbende bruge det.

Neutralisation og animation

Et eksempel på en fagligt funderet elevproduceret animation kunne handle om at illustrere neutralisation ved blanding af syre og base. Fysik/kemilæreren Thomas på Rødkærsbro Skole anvendte animationer som et formidlings- og evalueringsværktøj i et lille IBSE forløb om neutralisation i 8. klasse. Eleverne havde først arbejdet traditionelt med neutralisation i et forløb om syrer og baser. Her skulle eleverne lave en laboratorieundersøgelse af, hvad der skete, når natriumhydroxid og saltsyre blev blandet og opvarmet. Undervejs og under opsamlingen på forsøget fik de forklaret begrebet neutralisation. Perspektiveringen bestod i, at Thomas diskuterede med eleverne hvilke syrer og baser, der bruges i hverdagen. Efterfølgende skulle eleverne lave en animationsfilm, hvor de dokumenterede deres forståelse af neutralisation. Et par drenge lavede en animation om nogle børn, som har videoaften med popcorn. Men de mangler salt til popcornene. Så beslutter drengene sig for at lave salt ved at blande eddikesyre med afløbsrens, fordi det er de autentiske syrer og baser,  de kan finde i køkkenet. Så forklarer børnene i animationen, hvordan de inddamper syre-base blandingen og får et salt, som de efterfølgende drysser ud over popcornene. Som læreren Thomas efterfølgende reflekterede, så var der et par skønhedsfejl i animationen. Men det vigtigste var, at eleverne demonstrerede, at de forstår, hvordan neutralisation med en syre og en base producerer salt.  Thomas siger selv, at han kan bruge animationen til at vurdere elevernes faglige udbytte, herunder om de forstår både arbejdsprocesser og faglige begreber knyttet til neutralisation. Desuden kan eleverne bruge animationer til at fortolke og italesætte deres meningsdannelse om de faglige begreber endnu engang.

IBSE og animationer

Animationer er et godt værktøj at anvende i forbindelse med undersøgelsesbaserede/IBSE tilgange i fysik/kemi og natur/teknologi. En undersøgelsesaktivitet er IBSE-orienteret, når følgende arbejdsprocesser indgår:

Eleverne

•    Formulerer spørgsmål
•    Designer undersøgelse til at besvare spørgsmål
•    Identificerer og samler relevante ressourcer/informationer/data
•    Udvikler forklaringer baseret på evidens og anerkendt viden
•    Deler undersøgelsesmetoder og resultater
•    Reflekterer over læringsprocessen og læringsudbytte

Animationer kan bruges til at understøtte elevernes arbejde i mange af de arbejdsprocesser, som indgår i IBSE-orienterede undersøgelsesforløb. Nedenfor er vist to eksempler på, hvordan animationer kan indgå forskellige arbejdsprocesser i IBSE-orienterede undersøgelsesaktiviteter i både natur/teknologi og fysik/kemi.


FK03 2018 5 3


Naturanimation.dk

Denne artikel illustrerer, hvordan animationer giver eleverne nye muligheder for eleverne at arbejde med naturfaglige begreber. Alsidigheden og variationen i elevernes arbejde med naturfaglig viden, når de fx producerer animationer, er med til at styrke deres læring. Produktion af animationsfilm er en mulighed for, at eleverne kan italesætte naturfaglig teori med deres egne udtryksformer. Animationsuniverset er et sted, hvor alt kan ske, og hvor det er elevernes fantasi, som er med til at skabe de konkrete udtryk. Processen, hvor eleverne bruger fantasien til at genfortolke naturfaglig viden gennem deres eget sprog og udtryksformer bidrager til at styrke deres forståelse af den naturfaglige viden. Samtidig oplever nogle elevtyper animationsprocessen stærkt motiverende, fordi det kan vende op og ned på deres sædvanlige rolle i traditionel naturfagsundervisning.
 
På hjemmesiden www.naturanimation.dk kan du hente mere inspiration til produktion af animationer i naturfagsundervisningen. Her er der blandt andet

•    Instruktionsvideoer til elever om, hvordan de skal lave animationsfilm
•    En vidensbank med eksempler på animationer lavet af elever
•    5 veldokumenterede naturfaglige undervisningsforløb, hvor lærere forklarer, hvordan de har anvendt produktion af animationer. De 5 undervisningsforløb er: Fødekæder (5. kl.), Vind- og vandenergi (6. kl.), Neutralisation (8. kl), Fødekæder (8. kl) og Planters vækst (4. kl.)
•    Forslag til handlingsplan, hvis naturfagsteamet på din skole selv vil i gang med at anvende produktion af animationsfilm i undervisningen.


FK03 2018 5 2


 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Videre til værktøjslinje