Danmarks Fysik- og Kemilærerforening
Alt

NATUR/TEKNOLOGI INSPIRATION til n/t-undervisningen

 FK4 2017 5 2FÆLLES NORDISK HÅNDBOG OM KOM-PETENCELØFT AF NATURFAGSLÆRERE

Natursekken.no har i et samarbejde mellem norske, svenske og danske læreruddannelser udviklet et bud på et nordisk modul for efter-uddannelse af lærere samt et bud på en nordisk didaktik for undervisning i bæredygtig udvikling.
Projektet udgiver en håndbog til oktober, hvor der blandt andet vil være didaktiske elemen-ter og konkrete værktøjer. Projektet er støttet af Nordisk Ministerråd og håndbogen vil være gratis.

 


 FK4 2017 5 1SIG’NATUR KOMMER TIL 1. OG 2. KLASSE

Indtil videre har Alinea kun udgivet Sig’natur for 3. til 6. klasse. Men til december udkommer den også til 1. klasse og udgivelsen til 2. klasse er planlagt til før skolestart i 2018.
Sig’natur er en del af Alineas koncept om ”blen-ded learning”: Har du bog, har du adgang til web.

 


FK4 2017 5 3

CLIO ONLINE OG EXPERIMENTARIUM UDVIKLER GRATIS NATURFAGSFORLØB

Med udgangspunkt i Experimentariums to ud-stillinger ”Under huden” og ”Sansetunnellen” laver Clio Online og Experimentarium to under-visningsforløb, som er henvendt til henholdsvis biologi i 7. klasse og natur/teknologi i 1.-2. klasse.

Forløbene vil kræve UNI-Login og bliver tilgæn-gelige på både Experimentariums hjemmeside og Clio Onlines portaler. Forløbene vil kunne anvendes før, under og efter et eventuelt besøg på Experimentarium. De vil stadig kunne bruges uafhængigt af et besøg, skriver Clio Online. Læs mere på Clio Onlines hjemmeside.

 


 FK4 2017 5 5OPGAVESKYEN

opgaveskyen.dk ligger  en  række  under-visningsforløb,  der  er  lavet  af  læreren  Mette Sandlykke. Der er pdf med tekst og tilhørende opgavehæfte om emnerne: Universet og livets udvikling,  Dinosaurernes  tid, Regnskoven, Energi og vedvarende energi og Vadehavet. Desuden mindre hæfter om Insekter, Pattedyr og Fisk.

Materialerne  virker  gennemarbejdede  i  sådan en grad at de nemt kan bruges både til det an-befalede vikarbrug og lektiecafe, men også som supplement til egen undervisning.

 


 FK4 2017 5 4FONDEN FOR ENTREPRENØRSKAB – IDÉKATALOG TIL INNOVATION

Hjemmesiden www.ffe-ye.dk bliver fort-sat opdateret og det nye forløb til Edison er lagt ud. Samtidig har de lavet 200 kreativitetsøvelser, som kan benyttes både som energizers og brain breakers på tværs af fag, hvis man vil arbejde med innovation. Kreativitetsøvelserne finder man på idetræning.dk


 FK4 2017 5 6GEOTEMA.DK

Hjemmesiden  er  beregnet  til  geografi-under-visningen, men kunne være et godt udgangs-
punkt for at snakke om hydroterm-figurer, antal mobilabonnementer per 100 indbyggere eller bare statistik og matematiske modeller.

 


FK4 2017 5 7UNDERSØGELSER AF STEN

Undersøgelserne er inspireret af og oversat fra hjemmesiden earthlearnin-gidea.com, som tidligere har været nævnt på disse sider. Undersøgelserne har til formål at træne elevernes kompetencer med undersøgelser, men også  udvide  deres  hverdagsforståelse af sten. Undersøgelserne med efterfølgende refleksion leder forhåbentligt til opmærksomhed på forskellige bjergarter og sten som materiale (fx porøsiteten i undersøgelse 2, Luft i sten).

Undersøgelserne er lavet sammen med elever fra 4. klasse, men passer endnu
bedre til lidt ældre elever. Eleverne får udleveret logbogen til at registrere
deres undersøgelser.

Vær opmærksom på at rense stenene inden de undersøges. Jord og mos på stenene kan medvirkende til forkerte målinger i forhold til vægt og mos kan være med til at danne luftbobler på overfladen af stenene.

Ved undersøgelse af kalkindhold benyttes eddikesyre, da det er den syre ele-verne må arbejde med. Hvis man vil have et mere synligt resultat, kan man benytte fx saltsyre, men så må eleverne ikke selv udføre forsøget.

Man kan selvfølgelig også udvide undersøgelserne med beregning af massefylde for forskellige bjergarter. Det kan  man gøre ved at måle væskemængden, som stenene fortrænger. Dette vil være et udtryk for hvor stort et rumfang stenen  har  og  sammen  med  vægten  kan  man beregne massefylden i g/cm3.

Arbejdsarkene kan downloades her….

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Videre til værktøjslinje