Danmarks Fysik- og Kemilærerforening
Alt

Naturvidenskabernes ABC – en slags kanon

Af Troels Gollander

I april 2019 fremlagde en ekspertgruppe med astrofysikeren Anja C. Andersen i spidsen Naturvidenskabens ABC. Det er en slags kanon med 10 grundlæggende naturvidenskabelige erkendelser. Arbejdet var bestilt af undervisningsminister Merete Riisager (LA), og det er udgivet som et 130 siders hæfte med eksempler, illustrationer og cases. Undervisningsministeriet vil senere få udviklet yderligere inspirationsmaterialer, der tydeliggør, hvordan ABC’en kan indgå i undervisningen på de forskellige trinforløb. Dette inspirationsmateriale vil blive offentliggjort på emu.dk i løbet af 2019/20. Ministeriet og ekspertgruppen håber desuden, at forlag og andre, der udvikler læremidler, vil lade sig inspirere af Naturvidenskabens ABC.

 

Hæftets opbygning

Naturvidenskabens ABC indeholder tre kapitler.
Kapitel 1 beskæftiger sig med naturvidenskaben rolle i vores samfund. I kapitlet bliver det også skitseret, hvordan naturvidenskab både kan bidrage til at løse og til at skabe problemer.
I kapitel 2 er der fokus på naturfagenes indhold, og her præsenteres de 10 grundlæggende erkendelser. Det er de 10 kernefaglige nedslag, som ekspertgruppen har udvalgt. I kapitlet præsenteres også vigtige personer inden for videnskaben.
I kapitel 3 bliver nogle af de ubesvarede naturvidenskabelige spørgsmål præsenteret, og der gives eksempler på aktuelle problemstillinger, som kun kan løses gennem brug af naturvidenskabelig viden og forståelse.

De 10 erkendelser

Hvilke 10 naturvidenskabelige erkendelser er så – ifølge ekspertgruppen – de vigtigste? Ja, lad os udløse spændingen.
1. Natur, mennesker og samfund påvirker hinanden gensidigt
2. Jordens overflade og klima udgør et dynamisk system
3. Jordens ressourcer er begrænsede
4. Naturen har høj grad af biodiversitet
5. Alt liv har udviklet sig gennem evolution
6. Organismer består af celler – generne i dem kan både nedarves og ændres
7. Alt i universet er opbygget af små partikler
8. Fundamentale fysiske naturkræfter virker overalt i universet
9. Energien i universet er bevaret, men kan ændres fra en form til en anden
10. Solsystemet er en meget lille del af en enkelt af milliarder af galakser i universet

Illustration fra hæftet af tiden efter Big Bang

En slags anmeldelse

I Folkeskolen kan man læse, at formændene fra de tre faglige foreninger – Geografforbundet, Biologforbundet og Danmarks Fysik- og Kemilærerforening – har udtalt sig positivt om Naturvidenskabernes ABC, som de anser som et godt inspirationsmateriale. Gitte Hass fra DFKF udtaler bl.a.:


“Vi har de naturfaglige kompetencer og kan godt selv putte resten på, arrangere forsøgene med mere, og det er fint, at de har valgt de 10 store erkendelser. Det er også dejligt, at der er kommet flere kvindelige forskere med. At de er blevet nævnt i ABC’en.”


Når man som jeg har undervist i alle tre naturfag i over 25 år, er der måske ikke de helt store overraskelser. Men det er altid meget rart at få ridset banen op, og materialet er virkelig lækkert og gennemarbejdet. I dag skriver jeg bl.a. undervisningsmidler til geografi og fysik/kemi, og i den forbindelse er det absolut inspirerende med den slags indspark. Jeg kan ikke komme i tanke om de helt store mangler på listen. Jo, geografien vil nok savne det kulturgeografiske, men omvendt kan man med lidt god vilje hævde, at det kommer ind i det allerførste bud. Ja, i virkeligheden kunne man i stedet for at bruge ordet ABC kalde erkendelserne for Naturvidenskabernes 10 bud. Men det har man nok undgået af ”religiøse årsager”. Lidt frækt kunne man strengt taget komprimere de 10 erkendelser til en enkelt: Vi mennesker er blot en del af livet på Jorden, og den skal vi passe på.

Mária Telkes, som arbejdede med solenergi, er omtalt som en af de vigtigste forskere indenfor erkendelse nr. 9 om energi.

Hvordan kan hæftet bruges med elever?

De fleste ”almindelige fysik/kemilærere” vil nok afvente inspirationsmaterialet, som vi nok skal holde øje med her på portalen. Men man kan man måske allerede nu bruge en lektion i 8. eller 9. klasse på at tale om de 10 erkendelser.
I en artikel på Videnskab.dk gennemgår man de 10 erkendelser og linker til andre relevante artikler. Se her:
https://videnskab.dk/naturvidenskab/naturvidenskabens-abc-ligger-klar-her-er-hvad-du-skal-vide-om-de-10-erkendelser
Tag evt. udgangspunkt i den artikel i en samtale med jeres elever om Naturvidenskabernes ABC. En måde at starte på kunne være først at lade eleverne overveje, hvilke erkendelser, der er de vigtigste inden for naturvidenskaben. Efter en diskussion i mindre grupper, kunne man samle op og først i den forbindelse afsløre de ”10 officielle erkendelser”. Det vil være interessant, hvis eleverne har fundet på nogle helt andre erkendelser.
Hele Naturvidenskabernes ABC kan i øvrigt hentes som PDF her:
https://emu.dk/sites/default/files/2019-04/190430-Naturvidenskabens-ABC.pdf


Troels Gollander er født i 1960 og uddannet lærer med fysik/kemi og geografi på linje i 1983. Han har undervist på den samme folkeskole i over 25 år, mens hans sideløbende har skrevet lærebøger for Gyldendal. I dag er han fagbogsforfatter på fuldtid.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Videre til værktøjslinje