Danmarks Fysik- og Kemilærerforening
Alt

Peter Hald er tilbage med 169 kemiske eksperimenter

FK4 2017 7 4
Peter Hald er tilbage med en opfølger til bogen ShowKemi fra 2005. Heri var der 95 spektakulære eksperimenter og demonstrationsforsøg. Den nye bog indeholder næsten dobbelt så mange eksperimenter, og den er planlagt til at udkomme i julemåneden.
fysik•kemi bringer eksklusivt et af de 169 eksperimenter på de næste sider. Det er det tredje og sidste eksperiment, som vi bringer fra bogen.

Peter Hald indleder sig kommende bog med:

SIKKERHED OG FØRSTEHJÆLP

Der dør 14.000 danskere af at ryge hvert år, og trafikken dræber i omegnen af 200 og kvæster årligt cirka 30.000 mennesker. Det er derimod meget sjældent, at man hører om nogen, der er kommet til skade ved kemiske eksperimenter. Det skyldes ikke, at kemikalier er ufarlige. Der er en risiko ved at eksperimentere, men kemikere ved, hvad de arbejder med, og de er gode til at træffe de rigtige forholdsregler. Men både for de erfarne som de uerfarne er det under alle omstændigheder vigtigt at vide, hvad du skal gøre, hvis noget går galt.

 

ARBEJDSSIKKERHED

•  Brug altid beskyttelsesbriller! Øjnene tager nemt skade.
•  Brug andet relevant sikkerhedsudstyr som høreværn og handsker, når det er nødvendigt.
•  Brug udsugning, eller gå udendørs, når der er brug for det.
•  Sæt dig godt ind i emnet. Læs hele vejledningen og beskrivelsen af stofferne.
•  Kend de specifikke farer ved både stofferne og det eksperiment, du udfører.
•  Lav en plan. Du bør både vide, hvad du skal lave, og hvad du gør, hvis det går galt.
•  Mærk  dine  kemikalier  og  eksperimenter  tydeligt  af  hensyn  til både dig selv og andre.
•  Farlige kemikalier (alt med faremærkater på) skal opbevares utilgængeligt for børn og uvedkommende.
•  Ryd op efter dig. Det er vigtigt ikke at svine og at holde sig gode venner med andre mennesker.
•  Lav ikke eksperimenterne større, end det er nødvendigt. Husk, at nogle forsøg reagerer anderledes, hvis du laver dem i en anden størrelse.

FØRSTEHJÆLP OG ANDRE ULYKKER

Ved kemikalier i øjnene: Skyl med masser af vand. Fjern kontaktlinser, hvis det kan gøres nemt. Kontakt en læge, hvis det er ætsende stoffer, eller hvis du er i tvivl. Ved stof i øjnene skal der reageres hurtigt og skylles meget for at undgå varig øjenskade!
Ved kemikalier på huden: Skyl grundigt med vand. Hvis der kommer sår eller vedvarende smerter, skal du kontakte en læge.

Ved indtagelse af kemikalier: Giv patienten vand eller mælk at drikke, og kontakt straks en læge eller skadestue. Følg deres anvisninger.

Fremkald ikke opkastning, medmindre du får besked på det af en læge. Hvis man kaster op, er der en risiko for også at komme til at inhalere stoffet og gøre skaden værre.

Ved forbrændinger: Afkøl straks med koldt vand, og bliv ved med at køle, indtil det ikke mere gør ondt at stoppe med at køle. Det kan godt tage flere timer. Skift eventuelt til køligt (15-20 grader) vand, så patienten ikke kommer til at fryse for meget. Prik ikke hul på brandvabler, men lad dem hele i fred. Kontakt en læge, hvis forbrændingen går hele vejen rundt om arm eller ben, dækker et større led eller er i skridtet, på fødderne, i ansigtet eller på hænderne. Hvis huden er brændt i stykker (det kaldes en tredjegradsforbrænding), skal en læge altid kontaktes. Er du i tvivl, så kontakt lægen, men husk, at det vigtigste er straks at køle forbrændingen!

Snit- og stiksår: Ved mindre sår er det som regel nok at skylle såret, så du fjerner snavs, kemikalier og glasskår. Sæt et plaster på, så blødningen stopper, og såret holdes rent. Langt de fleste blødninger stopper ved et let tryk og ved at blive hævet over hjertehøjde. Ved større sår, forurenede sår, større blødninger, genstande, der sidder fast i såret, eller hvis du er i tvivl, skal du kontakte en læge.

 

FK5 2017 7 3

FK5 2017 7 2

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Videre til værktøjslinje